สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกตาดใหญ่

สถานที่ตั้ง:บ้านหินกอง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ...

แก่งคันสูง

อยู่ในเขตฝั่งนำโขงบ้านคันสูง หมู่ที่ 3 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ...

แก่งต่างหล่าง

บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลชานุมาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร...

ภูถ้ำพระ

จาก อ.ชานุมาน ไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นทาง รพช. อจ.3012...

จุดชมทิวทัศน์ริมโขง

อยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชานุมาน...

ภูสระดอกบัว

อยู่ในพื้นที่บ้านคำเดือย บ้านสงยาง บ้านเหล่าแก้วแมง...