ภูถ้ำพระ

ภูถ้ำพระ

 

 

     ภูถ้ำพระ   จาก อ.ชานุมาน ไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นทาง  รพช. อจ.3012 ประมาณ 17 กม. ต.คำเขื่อนแก้ว เป็นภูเขาที่ทอดยาว มีภูมิประเทศ ที่สวยงาม บนยอดเขามีลานหินกว้าง ใต้หน้าผามีถ้ำ ภายในมีพระพุทธรูปโบราณ และพระพุทธรูปปั้น

10 ตุลาคม 58 17:03:05