แก่งต่างหล่าง

แก่งต่างหล่าง

 

     แก่งต่างหล่าง บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลชานุมาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอชานุมาน 1 กิโลเมตร ลักษณะของแก่งต่างหล่างคล้ายชามหรืออ่าง เป็นโขดหินศิลาแลงขรุขระอยู่ริมแม่น้ำโขง ในฤดูฝนน้ำแม่น้ำโขงมีระดับน้ำสูงจึงท่วมแก่ง หน้าแล้งแก่งสวยงามมาก เหมาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ คำว่า ?ต่างหล่าง? เป็นภาษาถิ่น บอกถึงลักษณะของภาชนะที่มีลักษณะกว้างและตื้น

10 ตุลาคม 58 17:05:09